BARNENS VAL 2021

I samband med kommunalvalet våren 2021 ordnas också det riksomfattande valet Barnens val. Kommunförbundet, Finlands Juniorhandelskamrar rf och Björneborgs stad är huvudarrangörer för Barnens val. Barnens val har ordnats tre gånger i Björneborg och har fått en enorm mängd positiv respons. Budskapet har också spridit sig till andra kommuner. Våren 2019 testade man för första gången att hålla Barnens val på riksnivå i samband med europavalet. Detta blev mycket populärt, och 2021 satsar vi på ännu större framgång i Barnens val!

Värt att notera vid Barnens val är att valet är fullständigt partipolitiskt obundet. Kandidaterna i valet är tecknade figurer som gjorts av finländska illustratörer och som beskrivs i inspirerande och positiva ordalag. Under våren kan man bekanta sig med kandidaterna på webbplatsen för Barnens val.