Än en gång får barnen använda sin rösträtt, när Barnens val anordnas nästa vår i samband med kommunalvalet runtom Finland. Finlands Juniorhandelskammare, Björneborgs stad och Kommunförbundet samlar ihop en nationell kandidatuppställning, där fiktiva, barnens egna kandidater får tävla om vem som med hjälp av barnens röster får påverka i finska kommunernas beslutstagande.

Vad är det fråga om?

I samband med kommunalvalet våren 2021 ordnas också det riksomfattande valet Barnens val. Kommunförbundet, Finlands Juniorhandelskamrar rf och Björneborgs stad är huvudarrangörer för Barnens val. Barnens val har ordnats tre gånger i Björneborg och har fått en enorm mängd positiv respons. Budskapet har också spridit sig till andra kommuner. Våren 2019 testade man för första gången att hålla Barnens val på riksnivå i samband med europavalet. Detta blev mycket populärt, och 2021 satsar vi på ännu större framgång i Barnens val! Värt att notera vid Barnens val är att valet är fullständigt partipolitiskt obundet. Opartiskheten beaktas genomgående i hela Barnens val. Kandidaterna i valet är tecknade figurer som gjorts av finländska illustratörer och som beskrivs i inspirerande och positiva ordalag.

Varför?

Det främsta målet med Barnens val är att stödja och utvidga barnens fostran i demokrati. I vår kampanj låter vi barnen rösta och få sina röster hörda. När de vuxna röstar får också barnen bekanta sig med olika sätt att påverka samhället. På webbsidorna och via olika samarbetspartner produceras mångsidigt innehåll som uppmuntrar barn till aktivt medborgarskap.

Hur?

Vid Barnens val har det vanligtvis funnits ett eget valställe för barn i närheten av det officiella röstningsstället för vuxna, där barnen har kunnat rösta under handledning av en vuxen som de haft med sig. På grund av det rådande coronaläget har vi dock bestämt oss för att satsa mera på digital röstning. Därför sker omröstningen huvudsakligen på webbplatsen lastenvaalit.fi. I mån av möjlighet kan kommunerna också på eget initiativ främja röstande på själva valplatsen. Resultatet från Barnens val offentliggörs veckan efter den officiella valdagen.

Vem?

Den riksomfattande kampanjen Barnens val genomförs i samarbete mellan Finlands Juniorhandelskamrar rf, Björneborgs stad och Finlands Kommunförbund rf. Barnens val ordnas i nära samarbete och dialog med kommunerna och städerna. Valet genomförs på finska, svenska, engelska och nordsamiska.