Lasten vaalit logo

BARNENS VAL PÅ WEBBEN

26.5. – 13.6.2021

Samtidigt med kommunalvalet ordnades också det riksomfattande Barnens val. Kommunförbundet, Finlands Juniorhandelskamrar rf och Björneborgs stad var huvudarrangörer för valet. Det totala antalet röster i Barnens val var 9378. Otto Octopus vann valet med 2003 röster. På andra plats kom Rico Randig med 1291 röster.

I år beaktades undantagsförhållandena och alla begränsningar till följd av coronaviruset. Därför ordnades Barnens val både på traditionellt sätt och för första gången också digitalt.

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

I samband med kommunalvalet våren 2021 ordnas också det riksomfattande valet Barnens val.
Kommunförbundet, Finlands Juniorhandelskamrar rf och Björneborgs stad är huvudarrangörer för
Barnens val. Barnens val har ordnats tre gånger i Björneborg och har fått en enorm mängd positiv
respons. Budskapet har också spridit sig till andra kommuner. Våren 2019 testade man för första
gången att hålla Barnens val på riksnivå i samband med europavalet. Detta blev mycket populärt,
och 2021 satsar vi på ännu större framgång i Barnens val!

Värt att notera vid Barnens val är att valet är fullständigt partipolitiskt obundet. Kandidaterna i valet
är tecknade figurer som gjorts av finländska illustratörer och som beskrivs i inspirerande och
positiva ordalag. Under våren kan man bekanta sig med kandidaterna på webbplatsen för Barnens
val.

 

VARFÖR?

Det viktigaste målet med Barnens val är att stödja och utvidga barnens fostran i demokrati. I vår
kampanj låter vi barnen rösta och få sina röster hörda. När de vuxna röstar får också barnen
bekanta sig med olika sätt att påverka samhället. På webbsidorna och via olika samarbetspartner
produceras mångsidigt innehåll som uppmuntrar barn till aktivt medborgarskap.

HUR?

Vid Barnens val har det vanligtvis funnits ett eget valställe för barn i närheten av det officiella
röstningsstället för vuxna, där barnen har kunnat rösta under handledning av en vuxen som de haft
med sig. På grund av det snabbt föränderliga coronaläget satsar vi den här gången mera på

möjligheten att rösta digitalt. I mån av möjlighet kan kommunerna också på eget initiativ främja
röstande på själva valplatsen.

Resultatet från Barnens val offentliggörs veckan efter den officiella valdagen.

 

VEM?

Den riksomfattande kampanjen Barnens val är ett samarbete mellan Finlands
Juniorhandelskamrar rf, Björneborgs stad och Finlands Kommunförbund rf. Barnens val ordnas i
nära samarbete och dialog med kommunerna och städerna. Valet genomförs på finska, svenska,
engelska och nordsamiska.