Lasten vaalit logo

LASTEN VAALIT VERKOSSA

26.5. – 13.6.2021

ÄÄNESTYSALUSTALLE!

Lapset pääsevät jälleen käyttämään äänioikeuttaan, kun Lasten vaalit järjestetään ensi kevään kuntavaalien yhteydessä ympäri Suomen. Suomen Nuorkauppakamarit ry, Porin kaupunki ja Kuntaliitto kokoavat yhdessä valtakunnallisen ehdokasasettelun, jossa fiktiiviset, lasten omat ehdokkaat kilpailevat lasten äänistä päästäkseen vaikuttamaan Suomen kuntien päätöksentekoon.

Vuonna 2019 lapset pääsivät äänestämään ensimmäisen kerran valtakunnallisesti europarlamenttivaaleissa jolloin äänimäärä oli yhteensä 12 266 ja ääniä annettiin yli 50 kunnassa. Ensimmäiset Lasten vaalit järjestettiin Porissa vuonna 2017.

Valtakunnallisen tapahtuman tarkoituksena on tehdä vaaleista ja äänestämisestä koko perheen yhteinen tapahtuma, joka luo positiivisen tunnejäljen tulevaisuuden äänioikeutetuille.  

Äänien syöttämiseen tarkoitetulle lomakkeelle pääset tästä.

Materiaalipankkiin pääset tästä.

MISTÄ ON KYSE?

Keväällä 2021 toteutettavien kuntavaalien yhteydessä järjestetään valtakunnalliset Lasten vaalit. Kuntaliitto, Suomen Nuorkauppakamarit ry ja Porin kaupunki toimivat Lasten vaalien pääjärjestäjinä. Kolmesti Porissa järjestetyt Lasten vaalit ovat keränneet valtavasti positiivista palautetta, ja viesti on kiirinyt muihinkin kuntiin. Keväällä 2019 Lasten vaaleja kokeiltiin ensi kertaa valtakunnallisesti eurovaalien yhteydessä suurella suosiolla ja tänä vuonna lähdemme rakentamaan Lasten vaaleista entistäkin isompaa menestystä!

Huomionarvoista Lasten vaaleissa on, että vaalit ovat puoluepoliittisesti täysin sitoutumattomat. Vaalien ehdokkaina toimivat suomalaisten kuvittajien tekemät piirroshahmot, joita kuvaillaan ehdokkaiden esittelyissä innostavin ja positiivisin sanakääntein. Ehdokkaisiin on mahdollista tutustua kevään aikana Lasten vaalien verkkosivuilla.

 

MIKSI?

Lasten vaalien tärkeimpänä tavoitteena on tukea ja laajentaa lasten demokratiakasvatusta. Kampanjassamme päästämme lapset sekä ääneen että äänestämään. Aikuisten äänestäessä myös lapset pääsevät tutustumaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoihin. Lapsille tuotetaan monipuolista aktiiviseen kansalaisuuteen rohkaisevaa sisältöä verkkosivuille sekä erilaisten yhteistyökumppaneiden kautta.

 

MITEN?

Perinteisesti Lasten vaaleissa aikuisten virallisen äänestyspaikan lähellä on ollut lasten omatoiminen vaalipiste, jossa lapset ovat voineet äänestää mukanaan olevan aikuisen opastuksella. Tällä kertaa nopeasti muuttuvan koronatilanteen johdosta edistetään vahvemmin myös digitaalisen äänestämisen mahdollisuutta. Mahdollisuuksien mukaan kunnissa voidaan edistää myös omatoimisten vaalipisteiden järjestämistä. Lasten vaalien tulos julkistetaan virallista vaalipäivää seuraavalla viikolla.

 

KUKA?

Valtakunnalliset Lasten vaalit toteuttavat yhteistyössä Suomen Nuorkauppakamarit ry, Porin kaupunki ja Suomen Kuntaliitto ry. Lasten vaalit järjestetään tiiviissä yhteistyössä ja vuoropuhelussa eri kuntien ja kaupunkien kanssa. Vaalit toteutetaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja pohjoissaameksi.