Mánáid válggat 2021

Giđđat 2021 ollašuhttin láhkái gielddaválggaid oktavuođas lágiduvvojit váldegottálaš Mánáid válggat. Gieldalihttu, Suomen Nuorkauppakamarit rs ja Pori gávpot doibmet Mánáid válggaid váldolágideaddjin. Golbmii Poris lágiduvvon Mánáid válggat leat čoaggán hirbmat ollu positiivvalaš máhcahaga, ja diehtu lea joavdan earáge gielddaide. Giđđat 2019 Mánáid válggaid geahččaledje vuosttaš háve váldegottálaččat euroválggaid oktavuođas stuorra menestusain já dán jagi mii huksegoahtit Mánáid válggaid ain stuorit menestupmin! 

Mánáid válggain lea fuobmán veara, ahte válggat leat oalát bellodatpolitihkas sorjjasmeahttumat. Válggaid evttohassan doibmet suopmelaš govuheddjiid dahkan sárggusfiguvrrat, maid govvidit evttohasaid ovdanbuktimiin movttiidahtti ja positiivvalaš sániiguin. Evttohasaide sáhttá oahpásnuvvat giđa áiggi Mánáid válggain neahttasiidduin.